پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهم فعالیت ‌های حوزه تحصيلات تکميلي به شرح زیر می باشد : 

 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
 بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و انجام امور مربوطه
 برگزاری آزمون‌های دکتری و انجام امور مربوطه 
 برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تهیه صورت جلسات و ارسال آن‌ها به ديگر حوزه‌ها 
 بررسی صورتجلسات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها
 استخراج مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه وتفکیک آنها بر اساس موضوع در هر سال
 برگزاری جلسات هماهنگی آموزشی با کارشناسان آموزشی دانشکده ها
 بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش
 تهیه دستورالعمل های مورد نیاز نظير دستور العمل برگزاری آزمون دکتری
 انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
 تهیه وتدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری
 تهیه وتنظیم فرم‌های مناسب جهت انجام امور دانشجويان براساس مقررات وبخش‌نامه هاي جديد
 چاپ چکیده پایان نامه های دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی در هرسال
 ارائه آمارهای دانشجویی وگزارش‌هاي ترمي
 ارائه عملکرد ساليانه حوزه
 تهیه اطلاعات مربوط به پایان نامه ها در هر سال
 بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
 انجام امور مربوط به دانشجویان بورسیه ( تنظیم قرارداد وعقد قراردادبا موسسات و مکاتبات لازم در خصوص پرداخت هزینه ها )
 بررسی پرونده های دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی و انجام امور مربوط به پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
 انجام امور مربوط به پرداخت هزینه شرکت دانشجویان در سمینار
 دريافت یک نسخه از پایان نامه به همراه چکیده فارسی و انگلیسی، و ارسال آن به کتابخانه مرکزی
 بررسی نمرات و سنوات دانشجو در زمان دفاع و صدور مجوز دفاع
 بررسی وانجام امور آموزشی دانشجویان از قبیل- مهمان– مرخصی- انتقال –حذف ترم – حذف واحد - تمدید سنوات و ...
بررسی درخواستهای دانشجویی و مدارک مربوط به آن جهت طرح در شورا و در صورت لزوم ارسال به کمیسییون موارد خاص 
 صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
 معرفی دانشجویان به وزارتخانه ها، و موسسات پژوهشی جهت همکاری و مساعدت با موضوع پایان نامه آنها 
 ارتباط و مکانبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاهها موسسات و......
 پاسخ گویی وراهنمایی دانشجویان و همکاری تنگاتنگ با کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0