پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

تحصیلات تکمیلی وظيفه‌ي برنامه ریزی و هدايت دوره های تحصیلات تکمیلی، اداره‌ی امورآموزشی دکتري و كارشناسي ارشد، نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه، سياست گذاري و برنامه‌ریزی در جهت بهينه‌سازي انجام امور محوله، نظارت برحسن انجام امور آموزشی پژوهشی دانشجویان و اجرای قوانین و مقررات آموزشی، پيشنهاد و تصويب دوره‌هاي جديد و همکاری با معاونت‌‌هاي آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی را بر عهده دارد.

 

 *   وظایف و فعالیتها

*   کاربرگ های درخواستهای دانشجویان


DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0