شنبه, 27 مرداد 1397

   تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

  تحصیلات تکمیلی وظيفه‌ي برنامه ریزی و هدايت دوره های تحصیلات تکمیلی، اداره‌ی امورآموزشی دکتري و كارشناسي ارشد، نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه، سياست گذاري و برنامه‌ریزی در جهت بهينه‌سازي انجام امور محوله، نظارت برحسن انجام امور آموزشی پژوهشی دانشجویان و اجرای قوانین و مقررات آموزشی، پيشنهاد و تصويب دوره‌هاي جديد و همکاری با معاونت‌‌هاي آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی را بر عهده دارد.

   تاریخچه

   وظایف و فعالیتها

   کاربرگ های درخواستهای دانشجویان


  DOURAN Portal V4.6.0.0

  V4.6.0.0